1866 öppnades bandelen Katrineholm-Norrköping för trafik. Stationshuset i Norrköping, som sammanbyggdes med en trespårig banhall, ritades av A W Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Det var ett tvåvåningshus i sten med flacka tak och förhöjda mitt- och sidorisaliter accentuerade av rusticerade hörnkedjor och en kraftigt profilerad takgesims. Mittpartiet utmärks dessutom av en attika med urtavla och torn med flaggstång. Fönsteröppningarna är stora i stationshusets bottenvåning och på banhallens långsidor. Övervåningens fönster varierades med stickbågar, stora rundbågar och små sammankopplade rundbågar, vilket rytmiserade fasaden.

Byggnaden har karaktär av nyrenässans. Vissa invändiga ombyggnader genomfördes i samband med att banhallen revs då spårområdet byggdes om, 1899. Under 1900-talet har flera ombyggnader och moderniseringar genomförts.

Adress: Norra Promenaden 94.

Bebyggelseregistret (Källa: Beslut – Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2003-09-01, Dnr 452-1807-02)

(Foto: Thuresson, licensierad under public domain via Wikimedia Commons)