Alvestadsvägen

Alvestadsvägen

Den 21 november 1974 namngavs Alvestadsvägen i Kimstad. Vägen leder till Alvestad som är en gård med anor från 1400-talet. Förledet är troligenmansnamnet Alver eller Alvar och slutledet fornsvenska ”stadher” som betyder ställe eller plats.
Grebyvägen

Grebyvägen

Den 31 oktober 1968 namngavs Grebyvägen i Kimstad. Området som vägen löper genom kallas Grebyområdet efter gården Greby (känd 1377 genom ”Hallsten i Gertby”). Greby ligger vid ett terrängparti med morängrus och gnejs vilket lämnat spår i namnet där förledet från...
Tornvägen

Tornvägen

Den 27 april 1967 namngavs Tornvägen i Kimstad. Vägen leder fram till vattentornet i Kimstad. Tornet var färdigbyggt 1961, har en reservoarvolym på 300 m³ och högsta vattenyta över mark på 33 meter, enligt Skånska vattentornssällskapets dokumentation av svenska...
Ängslyckevägen

Ängslyckevägen

Den 3 december 1970 namngavs Ängslyckevägen i Kimstad. Det är oklart om namn är taget från namngruppen ”jordbruk” eller syftar på en specifik lycka, det vill säga en inhägnad åker eller äng.
Axel Lillies väg

Axel Lillies väg

Den 12 juni 1997 namngavs Axel Lillies väg i Kimstad. Den fick sitt namn av att den går förbi Löfstad slott, som byggdes av greve Axel Lillie (1603-1662). (Axel Lillie. Målning av M Merian. Foto: Statens Porträttarkiv)