Den 27 april 1967 namngavs Björkbackevägen i Kimstad.

Vägen löper genom området Björkbacken.