Den 27 april 1967 namngavs Björkbackevägen i Kimstad.

Vägen löper genom området Björkbacken.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.