Den 31 oktober 1968 namngavs Grebyvägen i Kimstad.

Området som vägen löper genom kallas Grebyområdet efter gården Greby (känd 1377 genom ”Hallsten i Gertby”). Greby ligger vid ett terrängparti med morängrus och gnejs vilket lämnat spår i namnet där förledet från början var ”gryt” (anhopning av stenar eller stenig mark).