Den 27 april 1967 namngavs Tornvägen i Kimstad.

Vägen leder fram till vattentornet i Kimstad. Tornet var färdigbyggt 1961, har en reservoarvolym på 300 m³ och högsta vattenyta över mark på 33 meter, enligt Skånska vattentornssällskapets dokumentation av svenska vattentorn.