Storhögsgatan

Storhögsgatan

Den 3 oktober 1990 namngavs Storhögsgatan i Brånnestad. ”Inom området finns ett stort antal fornlämningar från järnåldern.” Gravfältet består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern. I...
Björksoppsgatan

Björksoppsgatan

Den 18 november 2005 namngavs Björksoppsgatan i Brånnestad. Gatan hör till namngruppen ”svampar”. År 1980 fastställdes stadsplanen för Brånnestad. Tio kvarter hade tidigare byggts och stadsingenjören föreslog att de skulle få namn ur en ny namngrupp: svampar....
Kummelgatan

Kummelgatan

Den 3 oktober 1990 namngavs Kummelgatan i Brånnestad. ”Inom området finns ett stort antal fornlämningar från järnåldern.” Gravfältet består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern. I...