Den 18 november 2005 namngavs Björksoppsgatan i Brånnestad.

Gatan hör till namngruppen ”svampar”. År 1980 fastställdes stadsplanen för Brånnestad. Tio kvarter hade tidigare byggts och stadsingenjören föreslog att de skulle få namn ur en ny namngrupp: svampar. Kvarteren var Blomkålssvampen, Fingersvampen, Hattmurklan, Röksvampen, Skålsvampen, Stenmurklan, Toppmurklan, Tryffeln, Äggsvampen och Öronmurklan. Även de flesta gatunamnen i Brånnestad hämtades därför från denna namngrupp.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.