Den 18 november 2005 namngavs Björksoppsgatan i Brånnestad.

Gatan hör till namngruppen ”svampar”. År 1980 fastställdes stadsplanen för Brånnestad. Tio kvarter hade tidigare byggts och stadsingenjören föreslog att de skulle få namn ur en ny namngrupp: svampar. Kvarteren var Blomkålssvampen, Fingersvampen, Hattmurklan, Röksvampen, Skålsvampen, Stenmurklan, Toppmurklan, Tryffeln, Äggsvampen och Öronmurklan. Även de flesta gatunamnen i Brånnestad hämtades därför från denna namngrupp.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.