Den 3 oktober 1990 namngavs Storhögsgatan i Brånnestad.

”Inom området finns ett stort antal fornlämningar från järnåldern.” Gravfältet består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern. I närheten ligger Smedby gamla bytomt där bebyggelse etablerades redan på 600-talet.