Kvarteret Fliset

Kvarteret Fliset

Den 23 september 2014 namngavs kvarteret Fliset i Krusenhov. Namngrupp ”sågverksindustri”. Kvartersnamnen Sågverket och Timret hade redan 2011 valts ”efter den verksamhet som finns inom området.” Detta byggde Holmen Timber här Bravikens sågverk som tillverkar...
Kvarteret Krusebjörn

Kvarteret Krusebjörn

Den 14 juni 2011 namngavs kvarteret Krusebjörn i Krusenhov. Namnet kommer sig av att den tyskfödde köpmannen Peter Kruse, av den adliga ätten Crusebjörn, på 1600-talet bodde på Krusenhofs gård i kvarteret. Den nämns i källorna första gången 1413, då den kallades...