Den 23 september 2014 namngavs kvarteret Fliset i Krusenhov.

Namngrupp ”sågverksindustri”. Kvartersnamnen Sågverket och Timret hade redan 2011 valts ”efter den verksamhet som finns inom området.” Detta byggde Holmen Timber här Bravikens sågverk som tillverkar konstruktionsvirke av gran och snickerivirke i furu av råvara från skogarna i närområdet.