Den 14 juni 2011 namngavs kvarteret Krusebjörn i Krusenhov.

Namnet kommer sig av att den tyskfödde köpmannen Peter Kruse, av den adliga ätten Crusebjörn, på 1600-talet bodde på Krusenhofs gård i kvarteret. Den nämns i källorna första gången 1413, då den kallades Knytlastad. År 1623 blev gården säteri under Peter Kruse, som uppkallade den efter sig själv. Han blev sedermera landshövding i Dalarna och kom att äga nästan hälften av all jord i Kvillinge. Peter Kruse adlades 1622, men efter protester från andra Kruse-ätter i Riddarhuset beslutades att hans barn i stället skulle kalla sig Crusebjörn.

(Krusenhofs herrgård. Foto: Werngrens ateljé. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)