Den 25 januari 1979 namngavs Lyckåsvägen i Klingstad, Kvillinge landsbygd.

Vägen fick sitt namn efter gårdsnamnet Lyckås på fastigheten Klingstad 3:3.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.