Den 25 januari 1979 namngavs Lyckåsvägen i Klingstad, Kvillinge landsbygd.

Vägen fick sitt namn efter gårdsnamnet Lyckås på fastigheten Klingstad 3:3.