Evalundsvägen

Evalundsvägen

Evalundsvägen i Kårtorp namngavs den 11 september 2007 . Vägen hette redan Evalundsvägen på sträckan som löper på andra sidan kommungränsen till Söderköping och fick samma namn i Norrköping för att underlätta adressättningen. Evalund (eller Evelund som det har...
Önskehemsvägen

Önskehemsvägen

Önskehemsvägen i Kårtorp var ett inofficiellt namn som fastställdes 1992. Önskehem var en fastighet som styckats av från Kårtorps gård. Namnet förekommer första gången 1881 då fiskaren Israel Almqvist (1832-1910) flyttat in. Efter Almqvists död ägdes och brukades...

Jonstorp

Jonstorp, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som från år 1640 tillhörde presidenten Anders Gyldenklou samt senare C. Sjöblad. I en senare tid eller år 1853 tillhörde Jonstorp rådmannen G. Gahms arfvingar, hvilka år 1856 försålde egendomen på auktion den 5 juni...

Karvetorp

Karfvetorp eller Kårtorp i S:t Johannis s:n af Lösings h:d. Denna egendom köptes under 1600-talet af assessoren Peder Mattsson Stjernfelt samt tillhörde 1687 Louis de Geer. I en senare tid har densamma egts af häradshöfdingen och rådmannen J. M. Hörning 1853, af...

Öbonäsvägen

Den 24 februari 1972 namngavs Öbonäsvägen i Kårtorp. Vägen leder till Öbonäs villasamhälle. Gården Öbonäs omtalas första gången 1445 och är en utflyttning från Gamla Ö. Den äldsta kända skrivningen är Øboanæs vilket betyder ”Ö-bornas näs” och avser invånarna i...