Jonstorp, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som från år 1640 tillhörde presidenten Anders Gyldenklou samt senare C. Sjöblad. I en senare tid eller år 1853 tillhörde Jonstorp rådmannen G. Gahms arfvingar, hvilka år 1856 försålde egendomen på auktion den 5 juni 1856 till rusthållaren Karl Knutsson, hvilken den 1 september 1857 sålde den till bleckslagaren J. F. Elmqvist. Den 25 april 1865 köptes gården från honom af hrr P. J. A. Holmberg och O. W. S. Levenhagen, af hvilka den förstnämde från den 19 juni 1866 är ensam egare.

Egendomen består af Jonstorp 1 mantal frälse med dertill hörande Sylthumpen och tillköpta delen Litt. K. af förra allmänningen Ludden. Arealen är enligt 1866 års karta omkring 153 tunnl. åker, 17 tunnl. äng, 167 tunnl. skog och betesmark, 6 tunnl. impedimenta jemte skogslotten af Ludden 14 tunnland. — Afståndet till Norrköping är 0,8 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877