Wallbyparken

Wallbyparken

Wallbyparken i Hageby namngavs den 1 april 2022. Parkens namn knyter an till Vallby gård. Vallbys mark utgör tillsammans med marken till Hageby gård det som i dag är stadsdelen Hageby. Vallby omnämns första gången 1423 och köptes 1912 av Norrköpings stad som under...