Vildapelvägen

Vildapelvägen

Den 26 november 2013 namngavs Vildapelvägen i Styrstad. Namnvalet motiverades av de äppelodlingar som finns i närheten. Vildapel är en egen art som kan vara svår att skilja från förvildade äppelträd.