Astrakanvägen

Astrakanvägen

Den 10 december 2014 namngavs Astrakanvägen i Styrstad. Vägen namngavs efter äppelsorten astrakan som kan associeras med äppelodlingarna som ligger här i Lundby. Gyllenkroks astrakan utsågs 2005 till Östergötlands landskapsäpple. Den anses vara den främsta bland...
Vildapelvägen

Vildapelvägen

Den 26 november 2013 namngavs Vildapelvägen i Styrstad. Namnvalet motiverades av de äppelodlingar som finns i närheten. Vildapel är en egen art som kan vara svår att skilja från förvildade äppelträd.