Stjerneldsvägen

Stjerneldsvägen

Den 14 november 1935 namngavs Stjerneldsvägen i Lindö. Vägens namn vill erinra om ”en av de mer bekanta ägarne av Lindösäteriet excellensen N. A. Stjerneld”. Friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld (1791–1868) ingick i kronprins Karl Johans kansli under kriget i...