Den 14 november 1935 namngavs Stjerneldsvägen i Lindö.

Vägens namn vill erinra om ”en av de mer bekanta ägarne av Lindösäteriet excellensen N. A. Stjerneld”. Friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stierneld (1791–1868) ingick i kronprins Karl Johans kansli under kriget i Tyskland 1813–1814 och deltog i fredskongressen i Kiel. Han var därefter diplomat i Haag och London, och senare statsminister för utrikes ärendena (motsvarande dagens utrikesminister) 1838–1842 och 1848–1856. Han ägde godsen Händelö, Lindö och Västerbyholm.

(G. N. A. A. Stiernelds serafimersköld i Riddarholmskyrkan. Foto: Riddarholmskyrkan)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.