Holmbrogränden

Holmbrogränden

Holmbrogränden i Nordantill namngavs den 19 september 1935. Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för...
Pampusvägen

Pampusvägen

Pampusvägen i Lindö namngavs den 14 november 1935. Vägen ledde till Pampusfjärden som är den innersta delen av Bråviken och anses vara uppkallad efter namnet på inloppet till Amsterdams hamn. Det flamländska namnet återfinns även i Pampushamnen och Pampuskajen i...
Skårvägen

Skårvägen

Skårvägen i Lindö namngavs den 14 november 1935. Namngiven efter ”den forna jordbruksegendomen Skår” – en av de tre fastigheter på vilka Lindö villasamhälle uppstod. Jorden brukades under Lindö säteri och i Skårs gamla bondstuga – en dubbelstuga med kök i mitten –...
Travbanevägen

Travbanevägen

Travbanevägen i Lindö namngavs den 14 november 1935. Vägen ledde fram till Lindö travbana där motor-, trav-, galopp- och hopptävlingar arrangerades under 1920-talet. (Foto från Lindö-Berga Hembygdsförenings samlingar)