Skårvägen i Lindö namngavs den 14 november 1935.

Namngiven efter ”den forna jordbruksegendomen Skår” – en av de tre fastigheter på vilka Lindö villasamhälle uppstod. Jorden brukades under Lindö säteri och i Skårs gamla bondstuga – en dubbelstuga med kök i mitten – bodde statare i början av 1900-talet. Gården revs omkring 1920 och i närheten byggdes en fastighet kallad Skårehill (på nuvarande Medvindsgatan 3).

Skårs gård fick sitt namn av att den legat i en sänka (skåra, inskärning) i den långsträckta åsen. Berget vid Skårvägen och Medvindsgatan har kallats Skårs klint.