Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Anhaltsstigen

Anhaltsstigen

Anhaltsstigen i Fiskeby namngavs den 21 december 1933.

Vägen ledde ursprungligen från Finspångsvägen till den gamla järnvägshållplatsen Eneby anhalt. Av- och påstigningsplatsen vid Östra Eneby var i bruk 1911–1930 men stationshuset revs omkring 1925.

Tingstagatan

Tingstagatan

Tingstagatan i Oxelbergen namngavs den 20 december 1945.

Döpt efter Norrköpings sydöstra grannsocken Tingstad. Gatan hette tidigare Stohagsgatan, men det namnet flyttades 1945 över till nuvarande Stohagsgatan.

Vasagatan

Vasagatan

Namnet Vasagatan i Lagerlunda är känt första gången 1910 och gatan fick behålla sitt namn 1928 även om det inte ansågs ”fullt motiverat”. Norra förstäderna hade några gatunamn av den typ som är vanliga i städer: Brahegatan, Linnégatan och Vasagatan.

Ekhöjdsgatan

Ekhöjdsgatan

Ekhöjdsgatan i Haga namngavs den 18 december 2019.

Ekhöjden var Sandbyhovs fattigvårdshus för män och stod färdigt 1910. Det ritades i jugendstil av stadsarkitekten Karl Flodin. Ekhöjdens verksamhet utvecklades under 1950-talet till sjukhem och senare till äldreboende. År 2019 flyttade elever och personal från Enebypark in i byggnaden som fick namnet Sandbyängsskolan.

Gärdesgatan

Gärdesgatan

Gärdesgatan i Klingsberg namngavs den 17 december 1942.

Troligen efter de åkergärden som fanns här innan stadsdelen Klingsberg anlades.

Verkmästargatan

Verkmästargatan

Verkmästargatan i Butängen namngavs den 16 december 1965.

Den tidigare Verkstadsgatan, som fått sitt namn av sitt läge intill International Harvesters fabrik, delades genom en stadsplaneändring 1965 i två delar. Den östliga delen fick då namnet Verkmästargatan medan den västliga behöll sitt namn men är numera borta.

(Kvarteret Montören 6 vid Verkmästargatan, “rivet 1960”. Foto: Åke Wastesson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Allmänningsgatan

Allmänningsgatan

Allmänningsgatan i Enebymo namngavs den 15 december 1955.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. Eneby mo var tidigare en allmänning. Gatan hette Holmgången 1929–1955.

Hagebyrondellen

Hagebyrondellen

Hagebyrondellen i Hageby namngavs den 14 december 2010.

Rondellen ligger på Hagebygatan vid Hageby centrum.

Katrinebergsvägen

Katrinebergsvägen

Katrinebergsvägen i Ljunga namngavs den 13 december 1971.

Katrineberg var på 1880-talet ett torp på Ljunga bys mark. Västra Vikbolandets kommun köpte 1956 Katrineberg och uppförde här en industrifastighet. Vägen namngavs på begäran av styrelsen för Vikbolandets kommunala industristiftelse.

En rad torp och backstugor runt Ljunga innehåller personnamn och de har förmodligen uppkallats efter den förste innehavaren eller bytt namn när någon annan tagit över.

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen

Kvarteret Toppen i stadsdelen Berget namngavs senast 1912.

Toppen namngavs förmodligen samtidigt som kvarteret Klinten och de båda namnen ansluter säkerligen till de närliggande, äldre kvarteren Fjället och Åsen.

(Kvarteret Toppen på högra sidan av S:t Persgatan. Vykort. Ur Östergötlands museums samlingar)