Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen

Kvarteret Fiskalsängen i Sylten namngavs den 2 december 1915.

Fiskalsängen låg mellan Syltenberget och Strömmen på 1853 och 1879 års Norrköpingskartor.

(Holmens kaolinmagasin vid Sjötullsgatan i kvarteret Fiskalsängen år 2016)

Kvarteret Kardusen

Kvarteret Kardusen

Den 1 december 1949 namngavs kvarteret Kardusen i Ljura.

Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.

Karduspapper var ett enklare, grovt omslagspapper som började användas på 1600-talet. Papperspaketen, så kallade karduser, var alltid fyrkantiga och användes bland annat för att förpacka snus, men även tändstickor, krut och hagel.

Stordammsbron

Stordammsbron

Stordammsbron i stadsdelen Berget namngavs den 30 november 1992.

En gångbro har tidigare funnits från Laxholmen till Kvarnholmen i ungefär samma sträckning som nuvarande Stordammsbron. Denna tidigare gångbro kallades Holmbron och uppfattades alltså som en länk i en längre förbindelse. ”Det kan vara lämpligt att nu införa ett mer särskiljande namn”, skrev arkitekten Måns Hagberg, som tog fram namnförslaget för hela Holmenområdet.

Kvarteret Plinten

Kvarteret Plinten

Den 29 november 1961 namngavs kvarteret Plinten i Ingelsta.

Namngrupp ”elektriska termer”.

(Esselte-Pac på Malmgatan i kvarteret Plinten. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Pannan

Kvarteret Pannan

Kvarteret Pannan i Sylten namngavs den 28 november 1983.

Namngrupp ”industrianknytning”.

Kvarteret Orren

Kvarteret Orren

Kvarteret Orren i Östantill namngavs den 27 november 1957.

Namngrupp ”fåglar”. Kvarteret Lärkan lades ut som ett kvarter på 1870-talet men hade i början av 1900-talet delats i två halvor av Lilla Nygatan (nuvarande Skiljegatan). Den västra delen fick 1957 namnet Orren.

(Hästutställning på Stortorget framför kvarteret Orren år 1902. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Kvarteret Supportern

Kvarteret Supportern

Kvarteret Supportern i Såpkullen namngavs den 26 november 2013.

Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”.

Kvarteret Hedvigs Kyrka

Kvarteret Hedvigs Kyrka

Kvarteret hette Tyska Kyrkan 1728 och fick senast 1877 namnet Hedvigs Kyrka.

I kvarteret ligger Hedvigs kyrka som även kallas Tyska kyrkan eftersom den byggdes av stadens tyska församling. Under 1600-talet ökade antalet borgare med tyskt ursprung kraftigt i Norrköping och 1660 gav exdrottning Kristina privilegium till en tysk församling i Norrköping. Hedvigs kyrka invigdes 1673 i närvaro av änkedrottning Hedvig Eleonora som gett kyrkan dess namn.

(Hedvigs kyrka. Vykort 1941)

Kvarteret Lyckan

Kvarteret Lyckan

Kvarteret Lyckan i Gamla staden är ett av de ursprungliga kvartersnamnen från 1728.

Kvartersnamnet hör till de svårförklarliga, ansåg Arthur Nordén, som lade fram teorin att namnet Lyckan (i betydelsen åkerlappen) skulle kunna vara en parallell till det samtida kvarteret Täppan i Nordantill.

(Kvarteret Lyckan utmed Hantverkaregatan 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur Drätselkammarens arkiv, Norrköpings stadsarkiv)

Exportgatan

Exportgatan

Exportgatan i Risängen namngavs den 23 november 1961.

Namnet anknyter till områdets egenskap av industriområde.