Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Gottenviksvägen

Gottenviksvägen

Gottenviksvägen i Fiskeby namngavs den 10 juni 1948.

Fastigheten Gottenvik styckades av från Eneby Norrgård 1904 av den förste ägaren, målaren Karl Johan Vestling (1843– 1915).

Kvarteret Kvaggan

Kvarteret Kvaggan

Kvarteret Kvaggan i Kneippen var namngivet 1897.

Namngrupp ”djur”. Kvagga är en utdöd zebraart som var övervägande brun, och endast vit- och svartrandig på huvudet och halsen. Det sista vilda djuret sköts i Oranjefristaten i Afrika 1878, och den allra sista kvaggan dog i djurparken Natura Artis Magistra i Amsterdam 1883.

Varvsparken

Varvsparken

Varvsparken på Saltängen namngavs den 8 juni 2017.

I området fanns varvsverksamhet från och med 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År 1812 inleddes den Hammarstenska varvsepoken och under Olof Hammarstens ledning byggdes ett stort antal hjulångare, bland annat ångfartyget Norrköping, den första ångbåten på Bråviken, och Eric Nordevall som var ett av de första maskindrivna fartygen som trafikerade Göta Kanal och som sjönk i Vättern 1856. Sedan sonen Per Wilhelm Hammarsten tagit över varvsrörelsen ledde ett par misslyckade kontrakt under Krimkriget till varvets konkurs 1857.

(Varvsparken 2023. Foto: Norrköpings kommun)

Sundtorpsvägen

Sundtorpsvägen

Sundtorpsvägen i Borg namngavs den 7 juni 1994.

Väger löper fram till villasamhället Sundtorp. Sundtorp var ett fiskartorp under Eksunds gård och nämns i dokument första gången 1773. Innehavaren bedrev fiske i Glan och i Strömmen på Eksunds gårds

Kvarteret Landskyrkan

Kvarteret Landskyrkan

Kvarteret Landskyrkan i Gamla staden har haft detta namn sedan 1728.

Här låg S:t Johannes kyrka, som kallades ”landskyrkan” eftersom den var landsförsamlingens kyrka vid sidan av ”stadskyrkan”, stadsförsamlingens S:t Olai kyrka. Den äldsta S:t Johannes kyrka tros vara byggd redan på 1100-talet och var sannolikt den första kyrkan i Norrköping. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1827 och blev hörsal 1913 sedan församlingen byggt en ny kyrka söder om staden.

(Teckning av Johan Fredrik Kock 1806)

Kvarteret Sjögången

Kvarteret Sjögången

Kvarteret Sjögången i Lindö namngavs den 5 juni 1972.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

Lidaleden

Lidaleden

Lidaleden i Hageby och Smedby namngavs den 4 juni 1964.

Den nya tillfartsleden till Lida-Smedbyområdet fick sitt namn av Lida gård, som 1937-1938 hade flyttats till Färgargården som huvudbyggnad i Färgeritekniska Riksförbundets nya museum. Gården är känd sedan 1400-talet och namnet är plural av forsvenska lidh ’sluttning, backe’ efter läget på en åssluttning.

(Lida gård på dess ursprungliga plats i Smedby. Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Kvarteret Amiralfjärilen

Kvarteret Amiralfjärilen

Kvarteret Amiralfjärilen i Smedby namngavs den 3 juni 2021.

Namngrupp ”fjärilar”.

Kvarteret Flaggan

Kvarteret Flaggan

Kvarteret Flaggan i Östantill var namngivet 1728.

Skepparna Mårten Karlsson, Johan Frisk, Erik Johansson och Hans Claesson samt ”sjökarlen” Erik Danielssons änka ägde gårdar i kvarteret 1728. Arthur Nordén ville se ett namnpar med grannkvarteret Skeppet, för ”skepp och flagg höra ju ihop”.

(Kvarteret Flaggan år 2021)

Kvarteret Stormbyn

Kvarteret Stormbyn

Kvarteret Stormbyn i Lindö namngavs den 1 juni 1970.

Namngrupp ”väder”.