Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Kloret

Kvarteret Kloret

Kvarteret Kloret i Kvillinge landsbygd namngavs den 22 september 2009.

Namngrupp ”gasformiga grundämnen”. Den gulgröna gasen klor har en stickande lukt, och är starkt giftig och bakteriedödande. Grundämnet upptäcktes 1774 av den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele.

(Åkeriet Helgenäs Transporter i kvarteret Kloret år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Röda stugans gata

Röda stugans gata

Röda stugans gata i Sylten namngavs den 22 september 1938.

Namnet valdes för att ”bevara minnet av ett känt, numera nedrivet utvärdshus, beläget ungefär vid gatans norra ändpunkt”. Röda Stugan återfinns på kartor över Norrköping sedan 1785 och räknas som stadens äldsta värdshus. Det låg på det som då kallades Hospitalsholmen som var omgiven av vatten in på 1900-talet. Båtutflykter till Röda Stugan var ett uppskattat söndagsnöje för borgerskapet som här spelade kägel, rodde och drack punsch.

Stugan lär ursprungligen vara uppförd för ängvaktare och fiskare av Mässingsbruket som arrenderade Hospitalsholmen från mitten av 1750-talet. En ny värdshusbyggnad uppfördes på 1910-talet och namnet har förts vidare av Café Röda Stugan.

(Värdshuset Röda stugan. Litografi efter oljemålning av Knut Larson 1887. Litografiska Museets Digitala Arkiv, CC BY-SA 2.5 SE).

Röda stugan

Café Röda Stugan år 2015. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag

Hospitalsgatan

Hospitalsgatan

Hospitalsgatan är namngiven efter det kronohospital som låg vid gatan. Det uppfördes i kvarteret Pelikan efter stadsbranden 1655 men flyttades på 1770-talet till Linköping. Kronohospitalen etablerades under 1500-talet för att erbjuda sjukvård med statliga bidrag. Under medeltiden fanns helgeandshus (vårdinrättningar för fattiga, sjuka och gamla) i bland annat Norrköping. Även kvarteret torde ha fått sitt namn från hospitalet eftersom pelikanen i den kristna världen symboliserar den uppoffrande kärleken. Hospitalsgatan hör till 1769 års gatunamn.

(Invigningen av Tempo på Hospitalsgatan år 1935)

Oskarsrovägen

Oskarsrovägen

Oskarsrovägen i Skärblacka omtalas första gången 1970.

Oskarsro var ursprungligen ett soldattorp och strax väster om Kullerstads by och kallades då Knekttorpet. År 1906 friköptes torpet av pappersbruksarbetaren Oskar Wallqwist (1873–1961) som döpte det till Oskarsro. Han var med och bildade Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avdelning i Skärblacka och var även aktiv i arbetarekommunen.

Oskarsrovägen var från början en del av landsvägen mellan Skärblacka och Kullerstad.

Holmbrogränden

Holmbrogränden

Holmbrogränden i Nordantill namngavs den 19 september 1935.

Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för Holm-Bron”. Däremellan hade gränden kallats Laxholmsgränden efter Laxholmsbron som byggdes 1877.

(Slutet av Holmbrogränd och Holmbron 1920. Foto: Karl Ludvig Lindelöw. Ur Norrköpings stadsarkivs fotosamling)

Olai Kyrkogata

Olai Kyrkogata

Olai Kyrkogata i Gamla staden namngavs den 18 september 1958.

Namnet ersatte både Södra och Norra Kyrkogatan. Dessa beteckningar fanns redan 1769 och berodde på S:t Olai kyrka vars kyrkogård förr avskilde gatorna från varandra. Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med begravningar på kyrkogården.

(Södra Kyrkogatan, numera Olai Kyrkogata, norrut mellan kvarteren Tulpanen och Spinnrocken år 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur drätselkammarens arkiv, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Nunnan

Kvarteret Nunnan

Kvarteret Nunnan på Saltängen var namngivet 1729.

Bakgrunden till namnet är oklar. Det intilliggande  kvarteret Jungfrun fick sitt namn av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som ägdes av klostret, och att kvartersnamnen Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till klostret.

(Kvarteret Nunnan vid Packhusgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Strömbacken

Kvarteret Strömbacken

Kvarteret Strömbacken i Kneippen namngavs den 16 september 1954.

Här låg från 1870-talet Norrköpings stads epidemisjukhus, och området kallades Strömbacken redan i början av 1900-talet. På 1950-talet revs några av de gamla byggnaderna och ålderdomshemmet Strömbacken invigdes 1957. ”Strömbacken var något av en sensation för sin tid, ljusår från den gamla tanken om särskilda och slutna försörjningsanstalter för gamla. Här byggdes i stället två höghus på vardera åtta våningar, där pensionärerna skulle bo i verkliga hem”, skrev Lasse Södergren i Norrköpings Tidningars serie ”Stolta stad”.

(Ålderdomshemmet Strömbacken. Vykort)

Värdshusgatan

Värdshusgatan

Värdshusgatan i Kneippen namngavs den 16 september 1954.

Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och förfriskning”, enligt Björn Helmfrids bok Holmenöden och Västra Lund var ett livligt frekventerat värdshus fram till 1830-talet. Det fick sitt namn i analogi med de på motsatta sidan av Strömmen belägna Norra Lund och Himmelstalund.

Ymervägen

Ymervägen

Ymervägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Ymer var en urtidsjätte ur vars kropp asagudarna skapade jorden i den nordiska mytologin.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.