Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen i Vilbergen namngavs den 7 mars 1966.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Beryll är ett mycket hårt mineral med ytterst varierande färg, exempelvis grön (smaragd), himmelsblå (akvamarin), röd (bixbit) och gul (guldberyll).

(Vilbergen Centrum i kvarteret Beryllen år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen

Kvarteret Bollen i Kneippen namngavs den 6 mars 1963.

Namngrupp ”fotboll”. Ansluter till de intilliggande kvarteren i stadsdelen Ektorp som fått sina namn av läget vid Idrottsparken.

(Lennings sjukhem i kvarteret Bollen. Bild ur jubileumsskriften ”John & Matilda Lennings sjukhem Norrköping 1888-2013″)

Barnhemsparken

Barnhemsparken

Barnhemsparken i Fiskeby namngavs den 5 mars 2020.

I närheten av parken låg barnhemmet Bethania. Barnhemsstiftelsen Bethania som tidigare drivit barnhem vid nuvarande Södra Promenaden köpte mangårdsbyggnaden på Fyrbylund med parkområde och invigde här ett ”flickebarnhem”. Sedan stiftelsens barnhemsverksamhet upphört 1943 hyrde stadens barnavårdshem fastigheten och 1992–2013 använde socialnämnden Fyrbylund som akuthem för ungdomar med sociala problem. År 2020 startade Region Östergötland och länets kommuner ett gemensamt HVB-hem i lokalerna.

Barnhemsvägen löper förbi parken.

Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan

Kvarteret Skeppsdockan i Saltängen namngavs den 4 mars 1941.

Kvarteret tillkom genom en sammanslagning av kvarteren Skeppsholmen (1729) och Dockan (1862). På Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från och med 1740-talet. Här låg 1848 Gamla varvets torrdocka.

(P. Janssons Kol och Koks i kvarteret Dockan år 1933. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Ryssnäsvägen

Ryssnäsvägen

Ryssnäsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014.

”Ryssnäs gård som ligger strax väster om planområdet har fått ge namn åt Ryssnäsvägen”, står det i namnbeslutet.

(Svärtinge Skogsbacke skola på Ryssnäsvägen år 2020. Foto: Norrevo Fastigheter)

Kvarteret Sparven

Kvarteret Sparven

Kvarteret Sparven i Östantill namngavs senast 1876.

Namngrupp ”fåglar”.

(Stortorget med kvarteret Sparven i bakgrunden. Okänd fotograf)

Kvarteret Bakelsen

Kvarteret Bakelsen

Kvarteret Bakelsen i Skarphagen namngavs den 1 mars 1976.

Namngrupp ”bakverk”.

(Borgsmoskolan i kvarteret Bakelsen år 2021. Foto: Marie-Louise Kristensson)

Idrottsgatan

Idrottsgatan

Idrottsgatan i Ektorp och Kneippen namngavs den 28 februari 1963.

Namngrupp ”idrott”.

Torggatan

Torggatan

Torggatan leder till Tyska torget och fanns redan 1769, men var då namnlös. Namnet Torggatan återfinns första gången i drätselkammarens protokoll 1881 och gatan har sedan dess kallats så.

(Torggatan, åt vänster, och nuvarande Fleminggatan, år 1941. Foto: Carl Werngren)

Kvarteret Strävan

Kvarteret Strävan

Kvarteret Strävan i Hageby namngavs den 26 februari 1955.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.