Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Högtorpsvägen

Högtorpsvägen

Högtorpsvägen i Åby namngavs den 23 september 1952.

Vägen leder till Högtorp, en fastighet som styckats av från gården Högarna senast 1925 och ligger på en berghäll högt över den omgivande slätten.

Kvarteret Amerika

Kvarteret Amerika

Kvarteret Amerika i Sylten namngavs den 22 september 1938.

Namngrupp ”geografiska namn”. Beredningsutskottet ”har härmed tänkt sig, att detta kvarter skulle bliva det första i en serie med namn efter världsdelarna.” Så blev inte fallet, men Amerika följdes av de geografiska kvartersnamnen Danmark, Norge, Finland, Island och Estland.

(Goodyears däckfabrik vid Lindövägen i kvarteret Amerika år 1960. Foto: Norrköpings Tidningar)

Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvarteret S:t Olai Kyrka

Kvartersnamnet S:t Olai Kyrka är känt sedan 1879.

Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med begravningar på kyrkogården.

År 1728 och fram till 1870-talet utgjorde S:t Olai Kyrka och Storkyrkan ett gemensamt kvarter med namnet Storkyrkan.

(S:t Olai kyrka i boken Märkligare svenska kyrkor, 1874)

 

Hörngatan

Hörngatan

Hörngatan har fått sitt namn av det intilliggande kvarteret Hörnet, som bildade ett ”hörn” där Södra Promenaden och (dåvarande) Västra Promenaden möttes. Gatans förlängning på andra sidan Promenaden fick 1911 naturligt nog samma namn. Hörngatan ersatte Skvalgränden som från 1700-talet löpte från Gamla Rådstugugatan i rakt sydlig riktning fram till stadens plank. Både Hörngatan och kvarteret Hörnet omtalas första gången 1876.

Holmbrogränden

Holmbrogränden

Holmbrogränden i Nordantill namngavs den 19 september 1935.

Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för Holm-Bron”. Däremellan hade gränden kallats Laxholmsgränden efter Laxholmsbron som byggdes 1877.

(Slutet av Holmbrogränd och Holmbron 1920. Foto: Karl Ludvig Lindelöw. Ur Norrköpings stadsarkivs fotosamling)

Plankgatan

Plankgatan

Plankgatan i Nordantill namngavs den 18 september 1958.

Gatan löpte längs stadsgränsen – stadens ”plank”. På 1769 års karta hette gatan Dragsgatan och 1848 Norra Plankgatan. Stadsplanket omgärdade staden och fram till 1810 betalades skatt på införda varor vid tullstugorna vid Södertull, Norrtull och Västertull.

(Kolorerat vykort, okänt år. Ur Östergötlands museums samlingar)

Restadsvägen

Restadsvägen

Restadsvägen i Skärblacka namngavs senast 1970.

Vägen leder mot byn Restad i Vånga socken. Byn omnämns första gången 1374. Ortnamnen sammansatta med -stad (ställe, boplats) har ofta fått sitt förled efter den första bosättaren och Restad kan således härstamma från det fornsvenska mansnamnet Redhar.

Grönhögsgatan

Grönhögsgatan

Grönhögsgatan i Klingsberg namngavs den 16 september 1965.

Stora Grönhög (eller Grönhögstorp) var ett torp och Lilla Grönhög en backstuga sydost om det så kallade Grönhögsberget under 1800-talets andra hälft och in på 1900-talet.

Kvarteret Kråkan

Kvarteret Kråkan

Kvarteret Kråkan i Kneippen namngavs senast 1897.

Namngrupp ”djur”.

(Huset till vänster är Villa Alfsol vid Odensgatan i kvarteret Kråkan. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens minne i Norrköpings stadsarkiv)

Östra Promenaden

Östra Promenaden

Östra Promenaden började anläggas på 1870-talet och hade fått sin fulla längd 1896. Norra änden hette från 1769 Mätaregatan, men 1958 fick hela sträckningen namnet Östra Promenaden.