Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Holmbrogränden

Holmbrogränden

Holmbrogränden i Nordantill namngavs den 19 september 1935.

Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för Holm-Bron”. Däremellan hade gränden kallats Laxholmsgränden efter Laxholmsbron som byggdes 1877.

(Slutet av Holmbrogränd och Holmbron 1920. Foto: Karl Ludvig Lindelöw. Ur Norrköpings stadsarkivs fotosamling)

Saltängsgatan

Saltängsgatan

Saltängsgatan på Saltängen namngavs den 18 september 1958.

Gatan hette tidigare Norra Strömsgatan (1769) men har parallellt även kallats Saltängsallén. Namnet Saltängen förekommer första gången 1538 och anknyter till områdets karaktär av vattensjuka strandängar. Förledet antas ha ungefär samma innebörd som det bohuslänska ordet salta (strand vid saltvatten). Arthur Nordén ansåg dock att eftersom ängarna översvämmades av sötvatten från Strömmen torde termen ha lånats in från språkbruket längre ut längs Bråvikens södra sida där de saltvattenbemängda ängsmarkerna av lokalbefolkningen kallades sältingar (sank strandäng).

(Vykort. Okänt år. Ur Östergötlands museums samlingar)

Sandviksvägen

Sandviksvägen

Sandviksvägen i Krokek namngavs senast 1968.

Vägen leder från Orrekulla till hamnen i Sandviken. År 1695 fanns ett torp och en krog vid hamnen och i senare tid har ett helt samhälle vuxit fram. Från början var det den lilla viken som hette Sandviken men på modernare kartor åsyftas enbart bebyggelsen. Det äldsta belägget är från 1530 då två varpar (fisken) kallade ”Sandwik varp” omnämns.

(Sandviken, troligen på 1950-talet. Foto: Dan Samuelson (CC BY-SA). Ur Dan Samuelsons samling, Sjöhistoriska museet)

Egnahemsgatan

Egnahemsgatan

Egnahemsgatan i Hageby namngavs den 16 september 1954.

År 1898 uppfördes ett av landets första egnahemsområden söder om Norrköping i samma område som S:t Johannes kyrka skulle komma att uppföras. Det bestod av tolv villor med egen trädgård och två flerfamiljshus. Arkitekt var Werner Northun. Alla hus fick namn: Villa Alfa, Bida (riven), Christineberg, Dagmar, Ed, Frideborg och Göta på höger sida av gatan och Olga (riven), Vilan, Mimer, Linnéa, Karlslund, Ingeborg och Hansa (riven, men ett nytt flerfamiljshus har byggts) på vänster sida.

Infarten till gatan gick ursprungligen från Hagebygatan (eller Söderköpingsvägen som den då hette).

(Vykort, poststämplat 1905)

Kvarteret Vett och Vapen

Kvarteret Vett och Vapen

Kvartersnamnet Vett och Vapen är känt sedan 1729.

”Likaså äro kvadratnamnen Enväldet samt Wett och Wapen säkerligen sprungna såsom hyllning åt ’suveräniteten’, gent emot 1719 och 1720 års regeringsform”, skrev Ringborg. ”Wett och Wapen” var inskriptionen på ett av Karl XII:s nödmynt som 1717 präglades i en upplaga på över 9 miljoner kraftigt underviktiga kopparmynt. Ringborg motiverade inte varför Norrköpings stad skulle ha velat hylla nödmynten som skapade kraftig inflation och ekonomisk oreda.

(Stora hotellet i kvarteret Vett och Vapen. Vykort, okänt år)

Folkets Husvägen

Folkets Husvägen

Folkets Husvägen i Skärblacka nämns första gången 1953.

Vägen leder fram till Folkets Hus som byggdes 1926 och renoverades utvändigt och invändigt på 1990-talet. Skärblacka Folkets Hus-förening bildades 1908. Vägen kallades Folkets Husvägen redan 1953 men namnet fastställdes officiellt först 1962.

Kvarteret Gåsen

Kvarteret Gåsen

Kvarteret Gåsen i Gamla staden hör till de zoologiska kvartersnamnen från 1728–1729: Duvan, Gåsen, Hjorten, Korpen, Laxen, Lokatten, Markattan, Pelikan och Vimman.

(Gamla Badhuset vid korsningen mellan Gamla och Nya Rådstugugatan i kvarteret Gåsen)

Hamnbrogatan

Hamnbrogatan

Hamnbrogatan i Sylten och Saltängen namngavs den 12 september 2012 .

Gatan fick sitt namn av att den bitvis går parallellt med Hamnbron.

Vilbergsrondellen

Vilbergsrondellen

Vilbergsrondellen på gränsen mellan Vilbergen och Vrinnevi namngavs den 11 september 2007.

Rondellen ligger där Vilbergsgatan går in i Vilbergen.

Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet i Hageby namngavs den 10 september 1979.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)