Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn utkommer den 28 november 2014
Kvarteret Karlsro

Kvarteret Karlsro

Kvarteret Karlsro i Slottshagen namngavs den 1 december 1980.

Området friköptes från Marieborg på 1880-talet och fick namnet Karlsro efter ägaren Karl Gustafsson. Här uppfördes ett villaområde, en större trädgårdsanläggning och en stor snickerifabrik. Fabriken lades ned 1917 och följdes samma år av Norrköpings Varfs- & Verkstads AB. Därefter pågick ett omfattande båtbyggande i Karlsro, bland annat minsvepare under andra världskriget och oljetankrar på 1950- och 1960-talen. Det sista företaget, Karlsro Varv, lades ned i mitten av 2010-talet.

(Ångaren Mongolia torrsatt för underhållsarbeten på Karlsro varv år 1924. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Pilotgatan

Pilotgatan

Pilotgatan i Pryssgården namngavs den 30 november 1992.

Namngrupp ”flygtermer”. Gatorna i området hade ”tidigare erhållit namn inom gruppen flygtermer” på grund av närheten till Bråvalla flygflottilj F13.

(Piloter ur 2:a jaktdivisionen F 13 Bråvalla år 1981. Foto: Rune Rydh. Ur F 13 bildsamling, Flygvapenmuseums bildarkiv)

Kvarteret Grenen

Kvarteret Grenen

Kvarteret Grenen i Pryssgården namngavs den 29 november 1961.

Namngrupp ”odling”.

Kvarteret Kronomagasinet

Kvarteret Kronomagasinet

Kvarteret Kronomagasinet på Saltängen namngavs den 28 november 1983.

I området låg från 1770-talet ett kronobränneri. Sedan bränneriverksamheten upphört användes byggnaderna som kronomagasin, det vill säga större förrådshus för kronans spannmål. Från 1870-talet fanns här kvarteren Västra Kronomagasinet och Östra Kronomagasinet.

Kvarteret Teatern

Kvarteret Teatern

Kvarteret Teatern i Nordantill namngavs den 27 november 1957.

Här låg Eklundska teatern 1850–1904. Den hade uppförts på initiativ av grosshandlare Gustaf Eklund och rymde en publik på 850 personer. Träbyggnaden dömdes ut som brandfarlig och revs sedan en stor teaterbrand i Chicago med över 600 döda 1903 hade riktat fokus mot brandsäkerheten på teatrar. Den 29 februari 1908 invigdes Stora teatern, ritad av den tidens stora arkitekt Axel Anderberg, som bland annat skapat Kungliga Operan och Oscarsteatern i Stockholm och teaterhuset i Linköping. Fram till dess att Stadsteatern Norrköping–Linköping grundades 1947 användes byggnaden enbart av resande teatersällskap och Riksteatern. Kvarteret var ursprungligen en del av grannkvarteret Vett och Vapen.

(Gamla teatern i kvarteret Teatern år 1902. Foto: Frida Moberg. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

Kvarteret Publiken

Kvarteret Publiken

Kvarteret Publiken i Såpkullen namngavs den 26 november 2013.

Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”.

(Flerbostadshus i kvarteret Publiken vid Albrektsvägen år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Tulpanvägen

Tulpanvägen

Tulpanvägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”trädgårdsväxter”.

Butgatan

Butgatan

Butgatan finns med på 1769 års stadskartor. Namnets första del är ordet but (klump av jord, något uppblött). De män som körde hästfororna från de gamla järnbruken i Finspångs- och Lotorpsbygderna till Norrköping kallades butar. Namnet Butängen norr om staden finns noterat i början av 1700-talet, men det är oklart varför också Butgatan fått detta namn. Kanske bodde det butar här.

Exportgatan

Exportgatan

Exportgatan i Risängen namngavs den 23 november 1961.

Namnet anknyter till områdets egenskap av industriområde.

Kvarteret Bondbönan

Kvarteret Bondbönan

Kvarteret Bondbönan i Pryssgården namngavs den 22 november 1995.

Namngrupp ”köksväxter”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.