Den 14 oktober 1963 namngavs Smedvägen i Åby.

Vägnamnet associerar till Hults bruk utanför Åby som grundades 1697 då Jacob Reenstierna fick privilegium att starta tillverkning av skeppsspik. På 1700-talet började Hults bruk även tillverka stångjärn och på 1880-talet inleddes industriell tillverkning av yxor. År 1899 uppfördes brukets herrgård, som ritats av arkitekten Isak Gustaf Clason. Bruksvägen namngavs samtidigt som Hammarvägen (nuvarande Lievägen), Skaftvägen, Smedvägen och Yxvägen.