Norrköpings historia

 

Bror-Tommy Sturk ny chef för Norrköpings stadsmuseum

Bror-Tommy Sturk blir ny chef för Norrköpings stadsmuseum. Han har arbetat som stadsantikvarie sedan 2009 i Norrköpings kommun och har sedan januari i år också varit tillförordnad chef för stadsmuseet. P4 Östergötland 2013-06-24

läs mer

Skomakaregatan

Skomakaregatan

Skomakaregatan i Gamla staden namngavs den 30 oktober 1969.

På grund av en stadsplaneändring 1969 delades Hantverkargatan i två delar av Spiranhuset. Delen väster om Gamla Rådstugugatan fick namnet Skomakaregatan. Stadsingenjören föreslog namnet Arbetargatan (samma namngrupp som det dittillsvarande namnet), men namnberedningen valde istället Skomakaregatan utan att motivera det vidare.

(Hantverkaregatan till vänster och Västra S:t Persgatan till höger)

Dalstugevägen

Dalstugevägen

Dalstugevägen i Simonstorp namngavs den 29 oktober 1970.

Vägen har fått namn efter Dalstugan på Dalstugevägen 45. Huset byggdes 1766 och har varit skogvaktarboställe under de olika bolag som ägt skogen i området. Till huset hörde länge ett lantbruk.

Kvarteret Ledungen

Kvarteret Ledungen

Kvarteret Ledungen i Risängen namngavs den 28 oktober 1974.

Kvarteret lades ut vid Ledungsplan, som 1919 fick sitt namn efter byn Ledungshammar som låg i området fram till 1500-talet.

(Sibylla Ledungsplan i kvarteret Ledungen år 2023. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Annelundsvägen

Annelundsvägen

Annelundsvägen i Ljunga namngavs den 27 oktober 1960.

En rad torp och backstugor runt Ljunga innehåller personnamn: Annelund, Erikslund, Fredrikslund, Johanneslund, Karlsro, Katrineberg, Samuelsborg och Stenslund. De har förmodligen uppkallats efter den förste innehavaren eller bytt namn när någon annan tagit över.

Dragtorpsvägen

Dragtorpsvägen

Den 26 oktober 1970 namngavs Dragtorpsvägen i Krokek.

Vägen utgör förbindelsen till fastigheterna kring Dragtorpet. Torpet låg på häradsallmänningen vid Svintunaån och när det nämns i kyrkböckerna första gången 1791 gick det under namnet ”Draktorpet”. Ursprunget tros därför vara tillnamnet Drake vilket under 1800-talet ändrats till Drag-, kanske för att undvika association med draken ur fabelvärlden.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.