Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Holmbrogränden

Holmbrogränden

Holmbrogränden i Nordantill namngavs den 19 september 1935.

Gränden hade 1935 inget officiellt namn, men i beslutet om namngivning konstaterades att ”på en gammal karta från år 1826 kallas gränden för Holmbro-Gränden och bron, som går över till Holmens bruk, för Holm-Bron”. Däremellan hade gränden kallats Laxholmsgränden efter Laxholmsbron som byggdes 1877.

(Slutet av Holmbrogränd och Holmbron 1920. Foto: Karl Ludvig Lindelöw. Ur Norrköpings stadsarkivs fotosamling)

Olai Kyrkogata

Olai Kyrkogata

Olai Kyrkogata i Gamla staden namngavs den 18 september 1958.

Namnet ersatte både Södra och Norra Kyrkogatan. Dessa beteckningar fanns redan 1769 och berodde på S:t Olai kyrka vars kyrkogård förr avskilde gatorna från varandra. Den äldsta S:t Olofs kyrka byggdes troligen på 1100-talet och var stadsförsamlingens kyrka. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1765–1767 och är den fjärde kyrkan på platsen. I början av 1800-talet upphörde man med begravningar på kyrkogården.

(Södra Kyrkogatan, numera Olai Kyrkogata, norrut mellan kvarteren Tulpanen och Spinnrocken år 1945. Foto: Gustaf Östman. Ur drätselkammarens arkiv, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Nunnan

Kvarteret Nunnan

Kvarteret Nunnan på Saltängen var namngivet 1729.

Bakgrunden till namnet är oklar. Det intilliggande  kvarteret Jungfrun fick sitt namn av Jungfrubron, som från åtminstone slutet av 1600-talet band samman Saltängen och Skeppsholmen, tidigare kallad Prästholmen. Arthur Nordén ansåg att nunnorna i Askeby hade låtit bygga bron till holmen, som ägdes av klostret, och att kvartersnamnen Jungfrun, Munken och Nunnan var kopplade till klostret.

(Kvarteret Nunnan vid Packhusgatan år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

Kvarteret Strömbacken

Kvarteret Strömbacken

Kvarteret Strömbacken i Kneippen namngavs den 16 september 1954.

Här låg från 1870-talet Norrköpings stads epidemisjukhus, och området kallades Strömbacken redan i början av 1900-talet. På 1950-talet revs några av de gamla byggnaderna och ålderdomshemmet Strömbacken invigdes 1957. ”Strömbacken var något av en sensation för sin tid, ljusår från den gamla tanken om särskilda och slutna försörjningsanstalter för gamla. Här byggdes i stället två höghus på vardera åtta våningar, där pensionärerna skulle bo i verkliga hem”, skrev Lasse Södergren i Norrköpings Tidningars serie ”Stolta stad”.

(Ålderdomshemmet Strömbacken. Vykort)

Värdshusgatan

Värdshusgatan

Värdshusgatan i Kneippen namngavs den 16 september 1954.

Gatunamnet minner om värdshuset Västra Lund som uppfördes av Holmens bruk 1759 i Korshagen vid landsvägen mot Linköping. Här kunde stadens invånare ”sig förlusta och därjämte få något till förtäring och förfriskning”, enligt Björn Helmfrids bok Holmenöden och Västra Lund var ett livligt frekventerat värdshus fram till 1830-talet. Det fick sitt namn i analogi med de på motsatta sidan av Strömmen belägna Norra Lund och Himmelstalund.

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.