Den 26 november 2013 namngavs kvarteret Läktaren i Såpkullen.

Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”.

(Kvarteret Läktaren vid Södra Promenaden och Albrektsvägen 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)