Kvarteret Hejaklacken i Såpkullen namngavs den 26 november 2013.

Namngrupp ”sport”. Kvarteren Hejaklacken, Läktaren, Publiken, Supportern och Tränaren namngavs samtidigt och namnen valdes eftersom ”gator och kvarter inom området har namn med sportanknytning”.

(Äldreboendet Albrektsvägen 153 i kvarteret Hejaklacken år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)