Kvarteret Orren i Östantill namngavs den 27 november 1957.

Namngrupp ”fåglar”. Kvarteret Lärkan lades ut som ett kvarter på 1870-talet men hade i början av 1900-talet delats i två halvor av Lilla Nygatan (nuvarande Skiljegatan). Den västra delen fick 1957 namnet Orren.

(Hästutställning på Stortorget framför kvarteret Orren år 1902. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)