Norrköpings historia

 

Bror-Tommy Sturk ny chef för Norrköpings stadsmuseum

Bror-Tommy Sturk blir ny chef för Norrköpings stadsmuseum. Han har arbetat som stadsantikvarie sedan 2009 i Norrköpings kommun och har sedan januari i år också varit tillförordnad chef för stadsmuseet. P4 Östergötland 2013-06-24

läs mer

Bredgatan

Bredgatan

Norrköpingshistorikern Edward Ringborg pekar på att Bredgatan på Norrköpingskartan 1640 har ”ett i förhållande till andra dåtida gator synnerligen brett och rymligt gatuläge” och anser att gatan benämndes Bredgatan redan då. Bredgatan finns med på 1769 års båda Norrköpingskartor.

(Bredgatan österut från Skvallertorget. Okänd fotograf)

Kvarteret Bukten

Kvarteret Bukten

Kvarteret Bukten i Lindö namngavs den 16 januari 1963.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.

(Lindöskolan i kvarteret Bukten. Okänd fotograf. Ur Fröbelföreningen i Norrköpings arkiv, Norrköpings stadsarkiv)

Kvarteret Kondensatorn

Kvarteret Kondensatorn

Kvarteret Kondensatorn i Ingelsta namngavs den 15 januari 2016.

Namngrupp ”elektriska termer”.

Kvarteret Dykaren

Kvarteret Dykaren

Kvarteret Dykaren i Smedby namngavs den 14 januari 1974.

Namngrupp ”insekter”. Dykaren, eller dykarbaggen, finns över hela jorden och bor främst i dammar och sjöar.

Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet

Kvarteret Halsbandet i Vrinnevi namngavs den 13 januari 1971.

Namngrupp ”smycken och ädelstenar”. Kvarteren Ametisten, Armbandet och Halsbandet fick namn ur samma grupp som de närliggande kvarteren i Vilbergen.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.