Den nya rondellen, som byggs i korsningen Skarphagsleden – Albrektsvägen, riskerar att anläggas, där avrättades kroppar begravdes förr.

Folkbladet 2014-08-13