Den nya rondellen, som byggs i korsningen Skarphagsleden – Albrektsvägen, riskerar att anläggas, där avrättades kroppar begravdes förr.

Folkbladet 2014-08-13

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.