Den 16 december 1965 namngavs Folkborgsvägen i Klockaretorpet.

Vägen leder till Folkborgen i Folkets park. Norrköpings Folkets park invigdes 1901 men saknade en året runt-lokal tills Folkborgen invigdes i december 1942. Premiärartist var den kända chilenska sångerskan Rosita Serrano. Folkborgen är ”ett gott svenskt namn med lokal anknytning och icke utan aktuell anknytning till vår beredskap. Det skulle vidare täcka det begrepp som vår demokratiska Folkets Parkrörelse representerar”, motiverade styrelsen för Folkets park valet av namn. Folkborgen totalförstördes i en brand 2002, men byggdes upp och återinvigdes 2005.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.