På måndagen var det exakt 20 år sedan F 13 lades ned. Under pompa och ståt mindes kamratföreningen sin flygflottilj.

Norrköpings Tidningar 2014-06-30

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.