Norrköpings historia

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Fjällmossevägen

Fjällmossevägen

Den 3 oktober 1990 namngavs Fjällmossevägen i Kolmårdens landsbygd.

Vägen leder till Fjällmossen som är en av de största myrarna i södra Sverige. Naturreservatet Fjällmossen är, enligt Norrköpings kommuns presentation, ”vidsträckt och orörd och naturen är varierad med fattigkärr, tallrismossar, gölar, blandmyrar, och alkärr”. Här påbörjades ett nybygge strax före 1635 och det fick samma namn som mossen och den gården upptas i kyrkböckerna ännu 1930. Namnet Fjällmossen går tillbaka på ordet fjäll i betydelsen avdelat jordstycke, åker- eller ängsskifte, eller teg.

(Fjällmossen 1981. Foto: Anita Kjellberg/Folkbladet. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

Viuddsvägen

Viuddsvägen

Den 30 september 1982 namngavs Viuddsvägen i Borg.

Vägen leder till och igenom fritidshusområdet Viudden och namngavs så på förslag från Viuddens Småstuguförening. Uddens namn är kopplat till den närbelägna herrgården Vi som har medeltida anor. Namnet innehåller det fornsvenska ordet vi (helgedom, offerställe) och åsyftar ursprungligen en hednisk kultort på en udde i Glan.

Väderstrecksnamnen

Väderstrecksnamnen

Den 18 september 1958 gjorde en stor översyn av gatunamnen i Norrköping. Då ändrades en rad namn som började med Norra, Södra, Östra och Västra. Gator där olika delar hade olika namn fick samtidigt ett enda namn (t.ex. Norra och Västra Kungsgatan som blev Kungsgatan).

Endast Promenaderna fick behålla sin väderstrecksnamn med hänvisningen till den centrala ställning de ”intar i norrköpingsbornas medvetande” och att de har en ”verklig funktion för underlättandet av orienteringen”.

Lilla Nygatan > Skiljegatan
Norra Bryggaregatan > Mäster Påvels gränd
Norra Plankgatan > Plankgatan
Norra Strandgatan > Brokikargatan
Norra Strömsgatan > Saltängsgatan
Södra Bryggaregatan > Bryggaregatan
Södra Strömsgatan > Fleminggatan
Västra Kronomagasinsgatan > Brännerigatan
Östra Kyrkogatan > Kristinagatan

Norra Kungsgatan och Västra Kungsgatan > Kungsgatan
Södra Kyrkogatan och Norra Kyrkogatan > Olai Kyrkogata
Södra Promenaden och Västra Promenaden > Södra Promenaden
Södra Nygatan och Västra Nygatan > Nygatan
Södra S:t Persgatan och Västra S:t Persgatan > S:t Persgatan

(Kompassros från ”Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret 1964”.)

Nordengatan

Nordengatan

Den 16 september 1965 namngavs Nordengatan i Klockaretorpet.

Har fått sitt namn efter Nordenvillorna som ligger vid gatan. Sex av villorna ritades av nordiska arkitekter och byggdes för bostadsutställningsprojekt ”Nordisk villaparad” som visades under den stora Norrköpingsutställningen NU 64 och ytterligare två villor tillkom efteråt.

(Nordengatan 7, ritad av de danska arkitekterna Jørgen Bo och Vilhelm Wohlert. Foto: Bengt Oberger/Wiki Takes Norrköping CC BY-SA 3.0)

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.