Den 27 oktober 1988 namngavs Bjärbytorpsgatan i Rambodal.

Området kallas Bjärbytorpet efter torpet Bjärbytorp. Byn Bjärby, sydost om Rambodal, är känd sedan 1399 då Sigge i Bjärby bodde här. Namnet skrevs ursprungligen Biærby med förledet ”biærgh” som är en gammal variant av berg och slutledet by i betydelsen gård. Byn ligger mellan två berg.