Den 21 oktober 1958 namngavs Ruperts väg i Skärblacka.

Vägen är uppkallad efter ingenjören Rupert Andersson (1887–1954). Andersson var driftsingenjör vid Ljusfors Pappersbruk och ledamot av kommunalfullmäktige i Kullerstad. ”Genom hans initiativ bildades bostadsområdet Lövhagen, där vägen nu går fram. Han bidrog till byggandet av Folkets hus i Skärblacka genom att tillhandahålla ritningarna”, skrev Sven Lutteman i sin skrift om personnamn på gatuskyltarna i Norrköpings kommun.

(Foto från Porträttgalleri från Östergötland, 1937)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.