Den 27 oktober 1988 Vårfruvägen i Krokek.

Vägen har fått namn efter Vårfrukloster som på 1400-talet grundades i Krokek på gränsen mellan Östergötland och Sörmland. Vägen var tidigare en del av Brandmästarvägen.

(Gunillakyrkan vid ruinerna av Krokeks kloster. Bild ur Erik Dahlbergs ”Suecia Antiqua et Hodierna”, 1716)

 

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.