Den 27 oktober 1988 Vårfruvägen i Krokek.

Vägen har fått namn efter Vårfrukloster som på 1400-talet grundades i Krokek på gränsen mellan Östergötland och Sörmland. Vägen var tidigare en del av Brandmästarvägen.

(Gunillakyrkan vid ruinerna av Krokeks kloster. Bild ur Erik Dahlbergs ”Suecia Antiqua et Hodierna”, 1716)

 

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.