Norrköpings historia

 

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Dagens namn

Lokegatan

Lokegatan hör till de äldsta namnen i Kneippen och är hämtat ur gruppen ”fornnordisk mytologi”. Loke var egentligen av jättebörd men uppträdde vanligtvis bland asarna. Han var kraftfull och listig men ständigt svekfull. Loke orsakade slutligen Ragnarök där han slogs på det ondas sida som jättarnas härförare.

(Lokegatans korsning med Odensgatan)

Moa Martinssons rondell

Den 16 januari 2012 namngavs Moa Martinssons rondell i Klockaretorpet.

Rondellen ligger på Moa Martinsons gata och fick ironiskt nog ett felstavat namn.

Kalvhagen

Den 15 januari 2016 namngavs Kalvhagen i Gamla staden.

”Parknamnet har föreslagits utifrån den benämning som senast tillskrivits området, Kalvhagen.” Platsen var från början en karantänplats där skärgårdsbefolkningen lastade av kor de fört till staden för försäljning. År 1806 kallades den Gröna plan och i en guidebok från 1857 beskrivs den som ”en triangelformig, med höga träd försedd plats nedom stadens Lasarett och midt för Tyska församlingens pastorshus. Detta ställe utgör en behaglig hviloplats, som mycket anlitas av dem, hvilka invänta ankommande ångfartyg.” Namnet Kalvhagen är belagt från 1868 men på en karta från 1870-talet står det Lasarettsparken (efter stadens lasarett som låg bredvid Kalvhagen fram till  1881).

Femöresbron

Gångbron mellan Kneippen och Himmelstalund öppnades 1901. ”För att tillmötesgå en allmänt uttalad önskan är Bron, som förenar Kneippbaden och Himmelstalund över Motala Ström, byggd för allmänheten och nu öppnad för trafik. Avgift 5 öre per person”, stod det i Norrköpings Tidningar den 8 februari 1901. Kneippbadens och Folkparkens popularitet hade gjort att färjkarlen på platsen inte hann ro alla hågade över Strömmen. Vid norra brofästet byggdes en stuga för brovaktaren, som tog emot avgiften på fem öre fram till 1948. I folkmun fick bron namnet Femöresbron efter avgiftens storlek, men det är oklart när detta namn blev officiellt. På 1910-talet kallades den ”gångspången” och i ortnamnsregistret kallades bron Himmelstadlundsbron 1939.

Flodgatan

Gatan leder ned till ”floden”, det vill säga Motala ström.

(Karta över Norrköpings tätort 1930)

Annonser

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Återblicken

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.