Boställsgatan i Enebymo namngavs den 17 december 1964.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”. Ett boställe var en fastighet som upplåtits till en civil, militär eller kyrklig befattningshavare ursprungligen som en större eller mindre del av dennes lön. Från 1955 hette en  närbelägen gata Boställsgatan, men den togs bort vid en ändring av stadsplanen 1964.