Knivbergavägen i Eneby landsbygd namngavs den 21 december 1945.

Leder fram till gården Knivberga där det bedrivs lantbruk och stallverksamhet. Knivberga by omnämns första gången i ett dokument 1364. Förledet i den ursprungliga namnformen, ”Knighiaberghum”, tros antingen  komma från ordet knän i betydelsen böjningar i terräng eller gränser – eller av tillnamnet Knäe (”han med knät”).

(Flygplan SH 37 Viggen före landning över Knivbergavägen. Ur Flygvapenmuseums bildarkiv)