Packhusrondellen, på gränsen mellan Saltängen och Butängen, namngavs den 6 december 2006.

Rondellen ligger i norra änden av Packhusgatan, som fått sitt namn av Packhuset (numera kallat Gamla Tullhuset). I packhuset (eller tullpackhuset) taxerades tullpliktiga varor och det förekom också viss korttidsförvaring inför besiktning och försäljning. Gamla Tullhuset uppfördes 1784 och ersatte ett tidigare tullhus av timmer.