Den 2 december 1915 fick Lindövägen sitt namn inne i staden och dess förlängning i Lindö namngavs 1935.

(Lindövägen österut. Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.