Herrgård i S:t Johannes socken nordost om Norrköping vid Lindöfjärden av Bråviken; omfattande Lindö 2 mantal, Skår 1/2 och Rosendal 1/2, tillsammans 3 mantal, taxeringsvärde 114 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)

(Lindö herrgård 1902. Ur AB LIndö Säteris arkiv, Norrköpings stadsarkiv)