Gård i S:t Johannes socken under Lindö.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)