Den 11 september 2007 namngavs Lennings rondell på gränsen mellan stadsdelarna Berget och Kneippen.

Rondellen fick sitt namn efter det närbelägna Lennings sjukhem. John och Mathilda Lennings sjukhem ”skapades 1888 genom en donation från disponenten John Lenning (1819–1879). Efter fem års utbildning vid engelska, franska och belgiska textilfabriker återkom han 1842 till Norrköping och startade klädestillverkning i eget namn. John Lennings livsverk blev dock Drags, som han på 1850-talet övertog från sin far. Han bildade 1854 Drags AB där han var disponent fram till 1875, och representerade Norrköpings stad i riksdagens första kammare från 1873 till sin död 1879. Han tillhörde stadsfullmäktige och var även bland annat medlem i skolrådet. Den rike men barnlöse John Lenning anslog i sitt testamente pengar till John och Mathilda Lennings sjukhem, John Lennings vävskola, en belönings- och pensionsfond för Drags arbetare samt en pensionsfond för ”förtjänta fattiga stadsbor”. Även Arbetareföreningens sjuk- och begravningskassa samt ett barnhem fick bidrag.”

(Bild ur jubileumsskriften ”John & Matilda Lennings sjukhem Norrköping 1888-2013″)