Kvarteret Yrhättan i Kneippen namngavs senast 1897.

Alla andra ursprungliga kvarter i Borgs villastad fick namn efter djur (utom Trekanten) och varför detta fick namnet Yrhättan är ytterst oklart.

(Villastadsskolan i kvarteret Yrhättan år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)