Den 2 december 1915 namngavs kvarteret Vulkan i Butängen.

I kvarteret låg AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som hade grundats 1877. Verksamheten omfattade tillverkning av ångpannor, ångmaskiner, motorer, pumpar med mera. International Harvester från Chicago köpte 1905 Vulcans fastighet och öppnade där en filial för tillverkning av skörde- och slåttermaskiner. Sedan verksamheten flyttats från Norrköping övertogs lokalerna av Noss AB som tillverkade produkter för cellulosa- och pappersindustrin tills det köptes upp av amerikanska Kadant.

(AB International Harvester i kvarteret Vulkan. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)