Den 14 oktober 1937 namngavs kvarteret Verkmästaren i Söderstaden.

Namngrupp ”byggnadsyrken”.

(Kvarteret Verkmästaren på andra sidan S:t Olofsgatan från Nelinsparken. Vykort)