Den 14 oktober 1937 namngavs kvarteret Verkmästaren i Söderstaden.

Namngrupp ”byggnadsyrken”.

(Kvarteret Verkmästaren på andra sidan S:t Olofsgatan från Nelinsparken. Vykort)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.