Kvarteret Växeln i Butängen namngavs den 2 december 1915.

Vid kvarteret fanns växlar för bispåret mellan Centralstationen och International Harvesters industriområde.

(De gamla lokstallarna i kvarteret Växeln. Okänd fotograf. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)