Kvarteret Vattnet i Östantill var namngivet 1728.

Arthur Nordén ansåg att kvarteret fick sitt namn i kontrast till grannkvarteret Elden, medan Edward Ringborg härledde det till att skepparen Olof Månsson 1728 ägde tomterna nr 1 och 2. Detta är ännu ett exempel på att vi ibland bara kan gissa oss till kvartersnamnens ursprung.

(Kvarteret Vattnet vid Nya torget år 2020. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)